Parem tulemus väikasemate kuludega

Kuna mesikas on kaheaastane kultuur, siis taimed lõpetavad oma kasvu teise kasvuaasta sügisel. Järgneva aasta kevadeks on varred muutunud rabedaks ja nad on kuivanuna kergesti purustatavad. Põllu kündmiseks vajadust ei ole. Piisab kui põldu töödeldakse kuiva ilmaga kergelt näiteks ketaskooreliga. Teatud juhtudel võib piisata ka rullimisest. Otsekülvi korral (näiteks VM) on võimalik külvata ilma varte eelneva purustamata. Seeme külvatakse otse mesika kuiva taimikusse. Selline kogemus on olemas näiteks Pilu talu peremehel.

Mesika taolise viljelemise korral saavutatakse teiste mitmeaastaste liblikõielistega võrreldes oluline kulutuste kokkuhoid. Lisaks mullaharimisele jääb ära ka kulukas niitmine-peenestamine. Taimiku hävitamiseks pole vaja kasutada kemikaale. Mesika seeme on, võrreldes ristikuga, oluliselt odavam …

Tuletame meelde, et mesikas toodab võrreldes teiste haljasväetiskultuuridega rohkem orgaanikat. Järelikult väheneb mineraalsete väetiste kasutamise vajadus. Tänu võimsale juuresüsteemile kobestab mesikas paremini mulda ja selle all olevat künnitihest ning toob alumistest pinnasekihtidest ülesse rohkem toitaineid. Kobe, õhuline muld salvestab taimekasvuks vajalikku vett olulisel määral enam. Vesi on muutumas järjest olulisemaks saagi kasvu pidurdavaks faktoriks meie vähenenud huumusesisaldusega ja seetõttu tihenenud muldadel. Lagedatel aladel aitavad surnud varred kaasa lume sidumisele põllul. Praeguses majanduslikus situatsioonis võidavad need, kelle töö on enam mõtestatud.

Hoiatus. Sertifitseerimata, hõõrumata mesika seemne kasutamise korral on ohuks põllu saastumine puju seemnetega. Puju on üks väheseid umbrohte, mille kasvu ka hästi arenenud mesikas ei suuda alla suruda.

Jätkusuutliku keskkonnasõbraliku majandamise eelduseks on mõtestatud tegevus, mida iseloomustab eeskätt väiksem ja sealjuures tihti mittevajalik sekkumine looduses toimuvatesse protsessidesse. Lisainfo kodulehel www.veed.ee .

Johannes Valk, agronoom