Milliseid erinevaid asjaolusid peab silmas pidama

Mesika kasvatamisel allakülvina ja puhaskülvina. Mesika allakülvidel teraviljapõldudel, kus on kasutatud suuremas koguses lämmastikku, on esinenud probleeme. Tugevalt väetatud teravilja lopsaka kasvu korral varjutatakse liialt mesika noori taimi. Seetõttu taimed känguvad või isegi hukkuvad. Mesika kahjustused on hästi jälgitavad kohtades kuhu lämmastikku on sattunud rohkem. Varem soovitati allakülvide korral vähendada teravilja külvinormi ja antava lämmastiku kogust. Juhul kui vähendatakse teravilja külvinormi ja vähendatakse samaaegselt lämmastiku kogust võib aga tekkida mesika teraviljast üle kasvamise oht. Ohtu suurendab varakult tehtud allakülv. Mida varem peale teravilja külvi külvatakse mesikas, seda suurem on mesika teraviljast ülekasvamise oht. Kasutades mesika kasvu pidurdamiseks MZPA –d on võimalik hoida olukorda kontrolli all. Seega on vaja arvestada mitme erineva teguriga. Kindlam tulemus saadakse juhul kui mesikas külvata puhaskülvina. Ajal, kui kiirekasvulised seemneumbrohud on põllul juba piisavalt kõrged, kuid mesikas on veel suhteliselt madal, niidetakse põld sobivalt kõrguselt üle. Peale valgust varjavate umbrohtude niitmist saab mesikas sisse hea kasvuhoo. Teisel mesika kasvuaastal annab hästi arenenud mesikas suure haljasmassisaagi. Põld on võimalik õigeaegselt ette valmistada taliviljade külviks. Kasvatades mesikat puhaskülvis aastase kultuurina tuleb mesikas külvata kevadel varakult. Viimasena külvates võib tärkamine jääda ebarahuldavaks. Seda eeskätt siis kui mulda ei ole külvieelselt piisavalt tihendatud ja külvi ajal või vahetult peale seda põldu ei rullita. Suurema koguse haljasmassi saamiseks tuleb kasutada külvinormi 15-18 kg/ha. Samuti ei tohi hilineda külviga. Kuni meetri kõrguse taimiku sisse kündmine peaks ka ilma mesikat eelnevalt peenestamata korraliku adraga õnnestuma. Parema tulemuse saamiseks võib künnitraktori ees kasutada rulli. Põld täidab liblikõieliste normatiivi. Jättes taimiku sissekünni kevadeks jääb mulda sügiskünniga võrreldes rohkem lämmastikku. Meeles peab pidama asjaolu, et varakult teostatud sügiskünni korral leostub välja rohkem lämmastikku. Kevadkünni korral on põllul ka talvine taimkate, täites vastavat normatiivi. Mesika järgi külvatakse suvivili. Johannes Valk, agronoom